Filantropia

  • PDFTlačiťE-mail

 

V dnešnej dobe patrí k modernému podnikateľskému subjektu aj jeho aktivita v rámci spoločenskej zodpovednosti. Ide o pomoc a podporu subjektov a aktivít, ktoré takúto pomoc potrebujú. Je samozrejmé, že každá spoločnosť sa podieľa na týchto aktivitách iba v rámci svojich možností a formou, ktorú uzná za vhodné. Ale v záujme dobrého pocitu a tiež pozitívneho vnímania podnikateľského subjektu v očiach verejnosti je dobré, ak takéto aktivity vykonáva.

Vzhľadom k našim skúsenostiam z tejto oblasti a dobrého poznania prostredia neziskového sektora radi pre vás pripravíme a zrealizujeme návrh a dramaturgiu filantropických aktivít, nastavíme vám tieto aktivity efektívne a transparentne, nájdeme spôsob, ktorý bude pre vás finančne prijateľný. Pripravíme vám originálne a zároveň efektívne riešenie a pomôžeme vám ho dostať k médiám, verejnosti aj vybranej cieľovej skupine.

Veľkou výhodou pre výber našej spoločnosti pre realizáciu vašich podujatí je stočlenný školený a zodpovedný tím našich pracovníkov, animátorov, organizátorov a ďalšieho personálu, kreativita, profesionálny prístup, dvadsaťročné skúsenosti, množstvo zrealizovaných podujatí a spokojných klientov.

V rámci tejto oblasti vám ponúkame:

  • analýzu stavu, spoločné zadefinovanie možností a prípravu koncepcie v danej oblasti...
  • prípravu grantových programov, ich administráciu...
  • oslovenie osobností pre spoluprácu na danej koncepcii...
  • návrh podpory formou nefinančného plnenia, propagácie, tovarov a služieb...
  • vytvorenie koncepcie súvisiacej s podnikateľskou činnosťou...
  • propagácia, PR a mediálna prezentácia projektov pred, počas a po realizácii...
  • ďalšie služby súvisiace s danou oblasťou...

Vyhľadávanie

Kontakt

 

Tramtaria Slovakia s.r.o.

Sídlo a fakturačná adresa:

Uralská 8, 040 12, Košice

Prevádzka a korešpondenčná adresa:

Pri bitúnku 5, 040 012, Košice

Tel.: 0907 165 165

E-mail:

tramtaria@tramtariaslovakia.sk

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok