Kurzy

  • PDFTlačiťE-mail

 

V záujme podpory zmysluplného trávenia voľného času detí a mladých ľudí a v záujme rozvoja ich vedomostí, zručností, talentu a skúseností dlhodobo realizujeme rôzne vzdelávacie aktivity, najmä kurzy s rôznym zameraním a dĺžkou trvania od štyroch hodín až po celoročné alebo pravidelne sa opakujúce. Kurzy sú zamerané najmä na pohybové aktivity, tanec, cudzie jazyky, umeleckú tvorbu, remeslá, tvorivosť a ďalšie oblasti. Kurzy sú realizované rôznymi organizačnými formami vhodnými pre danú oblasť. Kurzy sú vedené buď našimi animátormi, alebo externými lektormi, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti. Na prvom mieste pri realizácii všetkých našich podujatí je bezpečnosť všetkých účastníkov, čomu podriaďujeme všetky ostatné úkony. Určite si pozrite aj ponuku našich pobytových táborov na Slovensku, prímestských táborov, výletov a expedícií.

Veľkou výhodou pre výber našej spoločnosti pre realizáciu vašich podujatí je stočlenný školený a zodpovedný tím našich pracovníkov, animátorov, organizátorov a ďalšieho personálu, kreativita, profesionálny prístup, dvadsaťročné skúsenosti, množstvo zrealizovaných podujatí a spokojných klientov.

Vyhľadávanie

Kontakt

 

Tramtaria Slovakia s.r.o.

Sídlo a fakturačná adresa:

Uralská 8, 040 12, Košice

Prevádzka a korešpondenčná adresa:

Pri bitúnku 5, 040 012, Košice

Tel.: 0907 165 165

E-mail:

tramtaria@tramtariaslovakia.sk

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok