Podujatia a eventy

 

V rámci spolupráce s našimi partnermi a v záujme prezentovať našu spoločnosť sa snažíme formou zabezpečenia a poskytnutia našich služieb alebo finančnej participácie podporovať zaujímavé, zmysluplné a dobre pripravené kultúrne, športové a osvetové podujatia zamerané na rôzne cieľové skupiny. Medzi nami podporenými podujatiami nájdete napríklad: